دكوراسيون آشپزخانه

علي رغم توجه به مسائلاستاندارد، هنوز هم طرز ساختت و ابعاد لوازم آشپزخانه بصورت قابل ملاحظه اي در حالتغيير و تحول است. معمولا اندازه 20 تا 120 cm (در سطح 5 سانتي) با ارتفاع 85سانتيمتر مناسب ترين اندازه است.

در يک آشپزخانه مهندسي ساز، تماموسايل طوري چيده مي شوند که غير قابل تغيير بوده وداراي سطوح کاري و ذخيره موادباشند. در اين نوع آشپزخانه ها يک اجاق برقي و يک سطح پوششي ديگر وجود دارد.
مواد مورد استفاده در آشپزخانه، معمولا از جنس چوب-تخته چند لا- نئوپان وپلاستيک هستند.
روي سطوح چوبي رو باز را مي توان با پوششي از لاک چوب يا روکشياز پلاستيک پوشاند. قفسه هاي آشپزخانه بصورت چوبي يا تخته اي با روکش پلاستيکيهستند، استفاده از قفسه هاي فلزي براي قرار دادن قابلمه و ماهي تابه بهتر است.
در صورت کوچک بودن فضاي آشپزخانه نصب درهاي کشويي يا تاشو توصيه مي شود. زيرااين درها در هنگام باز شدن فضاي چنداني را اشغال نمي کنند.
از کابينت هاي طبقهدار براي نگهداري ظروف بزرگ – سنگين يا وسايلي که از آن ها به ندرت استفاده مي شود،مي توان بهره گرفت. کابينت هاي ديواري عمق کمي دارند بنابراين از سطوح کاري زيرآنها مي توان بدون هيچ مشکلي استفاده کرد. با گذاشتن ظروف چيني داخل اين کابينت هافرد مي تواند بدون خم شدن، آنها را بر دارد و به آنها دسترسي داشته باشد. کمدهاييکسره بلند براي نگهداري مواد پاک کننده وجارو و ... مناسب هستند. مي توان يخچالهايخانگي کوچک، اجاق گازخها يا ماکروويوهخا را با ارتفاع مناسب روي آنها قرار دارد.
سينکهاي ظرفشويي و تخته هاي آبگيري ظروف بايد متناسب با داخل کابينت هاي طبقهدار باشند چون در داخل اين کابينت ها مي توان يک سطل زباله ماشين ظرفشويي و چيزهايمصرفي ديگر را ( در صورت لزوم يک آبگرمکن برقي) جاي دارد.
وجود دستگاه مکش هوادر بالاي اجاق الزامي است هودهاي مکنده براي اين کار بسيار مناسب هستند. يک تفاوتعمده بين سيستم مکش هوا و سيستم چرخشي وجود دارد و آن اينکه در سيستمهاي مکنده،بايد حفره اي رو به بيرون تعبيه شود. اين سيستم ها نسبت به سيستمهاي چرخشي کارآمدتربوده و بيشتر مورد توجه افراد واقع مي شوند.

ايجاد فضاي کافي براي نگهداري و ذخيره مواد در آشپزخانه، بايد به ابعاد کابينت ها ولوازم داخل آنها توجه کرد اجاق هاي گازي و برقي مدرن بايد طوري طراحي شوند کهمتناسب با لوازم ديگر بوده و در مجموع باعث سهولت روند کار در آشپزخانه گردند. درچنين محيطي بايد از پريز به حد کافي استفاده کرد.
يعني براي هر منطقه کاري وآماده سازي مواد غذايي يک جفت پريز کافي است.
استفاده از سينکهاي ظرفشويي دولنگه مناسب تر راست چون از يک طرف آن راي آبگيري ظروف و از طرف ديگر براي قرار دادنظروف کثيف استفاده مي شود.
علي رغم توجه به مسائل استاندارد، هنوز هم طرز ساختتو ابعاد لوازم آشپزخانه بصورت قابل ملاحظه اي در حال تغيير و تحول است. معمولااندازه 20 تا 120 cm (در سطح 5 سانتي) با ارتفاع 85 سانتيمتر مناسب ترين اندازهاست.
در يک آشپزخانه مهندسي ساز، تمام وسايل طوري چيده مي شوند که غير قابلتغيير بوده وداراي سطوح کاري و ذخيره مواد باشند.
در اين نوع آشپزخانه ها يکاجاق برقي و يک سطح پوششي ديگر وجود دارد.
مواد مورد استفاده در آشپزخانه،معمولا از جنس چوب-تخته چند لا- نئوپان و پلاستيک هستند.
روي سطوح چوبي رو بازرا مي توان با پوششي از لاک چوب يا روکشي از پلاستيک پوشاند. قفسه هاي آشپزخانهبصورت چوبي يا تخته اي با روکش پلاستيکي هستند، استفاده از قفسه هاي فلزي براي قراردادن قابلمه و ماهي تابه بهتر است. در صورت کوچک بودن فضاي آشپزخانه نصب درهايکشويي يا تاشو توصيه مي شود. زيرا اين درها در هنگام باز شدن فضاي چنداني را اشغالنمي کنند.
از کابينت هاي طبقه دار براي نگهداري ظروف بزرگ – سنگين يا وسايلي کهاز آن ها به ندرت استفاده مي شود، مي توان بهره گرفت.

کابينت هاي ديواري عمق کمي دارند بنابراين از سطوح کاري زير آنها مي توان بدون هيچمشکلي استفاده کرد. با گذاشتن ظروف چيني داخل اين کابينت ها فرد مي تواند بدون خمشدن، آنها را بر دارد و به آنها دسترسي داشته باشد. کمدهاي يکسره بلند براي نگهداريمواد پاک کننده وجارو و ... مناسب هستند. مي توان يخچالهاي خانگي کوچک، اجاق گازخهايا ماکروويوهخا را با ارتفاع مناسب روي آنها قرار دارد.
سينکهاي ظرفشويي و تختههاي آبگيري ظروف بايد متناسب با داخل کابينت هاي طبقه دار باشند چون در داخل اينکابينت ها مي توان يک سطل زباله ماشين ظرفشويي و چيزهاي مصرفي ديگر را ( در صورتلزوم يک آبگرمکن برقي) جاي دارد.
وجود دستگاه مکش هوا در بالاي اجاق الزامي استهودهاي مکنده براي اين کار بسيار مناسب هستند. يک تفاوت عمده بين سيستم مکش هوا وسيستم چرخشي وجود دارد و آن اينکه در سيستمهاي مکنده، بايد حفره اي رو به بيرونتعبيه شود. اين سيستم ها نسبت به سيستمهاي چرخشي کارآمدتر بوده و بيشتر مورد توجهافراد واقع مي شوند.
ايجاد فضاي کافي براي نگهداري و ذخيره مواد در آشپزخانه،بايد به ابعاد کابينت ها و لوازم داخل آنها توجه کرد اجاق هاي گازي و برقي مدرنبايد طوري طراحي شوند که متناسب با لوازم ديگر بوده و در مجموع باعث سهولت روند کاردر آشپزخانه گردند. در چنين محيطي بايد از پريز به حد کافي استفاده کرد.
يعنيبراي هر منطقه کاري و آماده سازي مواد غذايي يک جفت پريز کافي است.
استفاده ازسينکهاي ظرفشويي دو لنگه مناسب تر راست چون از يک طرف آن راي آبگيري ظروف و از طرفديگر براي قرار دادن ظروف کثيف استفاده مي شود.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ 11 / 9 / 1391برچسب:دكوراسيون ,آشپزخانه ,

] [ ] [ Iman ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه