فضاي داخلي و نحوه و تقسيم بندي پلان ها

توجه به فضاي داخلي و نحوه وتقسيم بندي پلان ها، نقش مهمي را در ساختار معماري يک بنا بر عهده دارد.
 
طراحيفضايي با انعطاف پذيري بالا و تنوع پذير از لحاظ چيدمان و آرايش سطوح مي تواندکارکرد هاي مختلفي را بپذيرد و اين در حالي است که مخاطب احساس رضايت بيشتري از فضاخواهد داشت.

 استفاده از جدا کننده هاي سبک وقابل حمل، شفاف سازي، رنگ بندي هاي متناسب با نياز هاي موجود، تنوع مصالح، توجه بهنحوه قرار گيري و تعامل مابين فضاهاي مختلف از جمله ويژگي ه ايي هستند که در کنارساختار خاصي که براي يک پلان معماري در نظر گرفته شده است، مي تواند بر غناي آنافزوده و حتي قسمتي از مشکلات آن را حل کند.
 
 
از طرف ديگر معماري داخلي بهلحاظ معيارهاي روانشناسي اهميت بسياري دارد. ميزان امنيت، صميميت، شور و هيجان وآرامش موجود در يک فضا را با مي توان با راهکارهاي مناسب تشديد يا تضعيف کرد.
  
هر کدام از انسان ها داراي تعلقات ذهني و روحي خاصي هستند که پاسخگويي به نيازهايآنها در معماري داخلي اولويت قرار مي گيرد، از اين رو نگرشي علمي و راسيونال درکنار خلاقيت هاي هنري مطرح شده و يکي از مسائل مهم در اين زمينه ايجاد تعامل وهماهنگي بين آنها است.
  
امروزه مبحث طراحي و دکوراسيون داخلي، اهميتي خاصيافته و حتي به عنوان رشته اي مجزا تدريس مي شود. الگوهاي و ايده هاي مختلفي اعم ازمدرن و کلاسيک، توسط طراحان اين رشته به کار گرفته مي شود و از محدوديت هاي معماريدر زمينه اجرا، معمولا خبري نيست و مي توان به ايده هاي بلند پروازانه ايشان تجسمبخشيد، چه بسا به گونه اي ميان گستره اي، موضوع فعاليت رشته هاي مختلف هنري ازمجسمه سازي گرفته تا نقوش برجسته قرار گرفته ميگيرد.
 
  
پيشرفت تکنولوژي بهسبب تسهيل در يکسري از مسائل تاسيساتي و اجرايي از يک طرف و تنوع و کارآيي بالا درمحصولات عرضه شده، زمينه مساعد و کارآمدي را در سطح جامعه به وجود آورده است؛ بهانهاي که پرداختن به مقوله طراحي داخلي را جز لاينفک فضاهاي معماري بر ميشمارد.
 
 
  
معماري داخلي و توجه به جزئيات و تزئينات بعد از چندين دههسکوت و فراموشي، رويکردي دوباره پيدا کرده و جالب تر اينکه سعي مي کند نمود هايي ازمعماري گذشته را در تلفيقي با الگوهاي مدرن بيان کند؛ مساله اي که سال ها است درمعماري مورد بحث و جدل
 
قرار گرفته و تا کنون نتيجه اي حاصل نشدهاست.
 
 
معماري گذشته ما سرشار است از ظرافت ها و ريزه کاري هايي که هزارانايده و خلاقيت را در خود نهفته است.
 
تزئينات و کاشيکاري هاي داخلي با تناسبات ورنگ بندي خاص خويش در کنار کالبد دروني، فضايي رمزگون را تداعي مي کنند و هم اکنوننيز ارزش فضايي خويش را حفظ کرده است
 
 
امروزه با افزايش روز افزون جمعيتشهري و قيمت زمين ، ساخت و ساز آپارتمان و زندگي آپارتماني مقرون به صرفه تر شدهاست . بيشتر ما حداقل يک بار زندگي در محيط بسته آپارتماني را تجربه کرده ايم و ازمعايب و مشکلات آپارتمان نشيني آگاهيم.
 
  
يکي از عمده معايبي که بيشتر مردماز آن گله مند هستند خفه و بسته بودن فضاي آپارتمان است . ما با استفاده از چنديننکته کوچک که بيشتر جنبه بصري دارد ميتوانيم اين فضاي مرده را زنده تر و آپارتمانخود را دلباز تر نماييم .
 
 
 1-انتخاب رنگ ديوارها
 
 
انتخاب رنگمناسب براي فضاي آپارتماني بخصوص آپارتمانهاي با متراژ کم بسيار مهم است. رنگها ازنظر درخشندگي و شفافيت انواع مختلف دارند که بهترين انتخاب ، انتخاب رنگهاي روشن بادرخشندگي و شفافيت زياد است . اصولا" رنگهاي روشن باعث مي شوند که
 
فضا بزرگتربنظر آيد و هر چه شفافيت و درخشندگي آن بيشتر باشد به دليل انعکاس نور فضا زنده تربنظر مي آيد. يکي از رنگهاي مناسب آپارتمان رنگ استخواني روشن است ، که علاوه برداشتن شفافيت و روشني با بيشتر رنگهاي وسايل منزل همنشيني دارد و کمپوزيسيون مناسبيرا ايجاد مي نمايد.جهت ايجاد تنوع در رنگ ميتوانيد در قسمت ديوار اپن آشپزخانه ازمصالح سنگي با رنگهاي
 
متنوع استفاده نماييد.
 
 
 2-انتخاب کفپوش
 
 
جهت پوشش کف آپارتمان از مصالح گوناگوني ميتوان بهره گرفت .( ازجمله سراميک ها ، پارکتهاي طرح چوب ، موکت و ...) اگر قصد تعويض کفپوش ساختمان راداشته باشيد ، در صورت استفاده از سراميک مي بايست در انتخاب رنگ آن دقت زيادي شود،زيرا استفاده
 
از رنگهاي تيره در کف ، فضا را فشرده تر نشان ميدهد . معمولااستفاده از رنگ هاي بسيار روشن مثل سفيد نيز معايبي به همراه دارند ، يکي از معايبآن يکدست شدن فضا است که جهت برطرف کردن يکدستي آن مي توان از يک قاليچه در زير ميزمبل استفاده کرد. يا اينکه در ميان سراميک ها طرح هايي با رنگهاي متفاوت را بکارگرفت.در صورت استفاده از پارکت نيز ميبايست نکات گفته شده را رعايت نمود و رنگهايروشن طرح چوب را انتخاب کرد.
 
 
 3-انتخاب مبلمان و نحوه قرارگيري
 
 
انتخاب رنگ مبل اختياري است اما استفاده از رنگهايي مثل کرم روشن ويا حتي سفيد به زنده تر کردن فضا کمک بيشتري مي نمايد و فضا بزرگتر به نظر مي آيد. در مورد انتخاب طرح مبل بهتر است حتي المقدور مبل هايي با اشکال هندسي صلب و يابدون منحني انتخاب شود. در مورد نحوه چيدمان آن بهتر است مبلها را تقريبا" چسبيدهبه ديوار ها قرار داد علت انتخاب شکل بدون منحني نيز اين است که مبلها در کنارديوار صاف ترکيب مناسبتري را ايجاد نمايند. حتي المقدور سعي کنيد وسايل خانه رانزديک به ديوارها قرار دهيد تا از هدر رفتن کوچکترين فضاها نيز جلوگيري شود. اگر درجلوي پنجره ها از پرده هاي پارچه اي استفاده مي کنيد بهتر است رنگ آنها نيز روشنانتخاب شود
 
 
4-نورپردازي
 
 
نور نيز نقش مهمي را در زنده کردنفضا به عهده دارد . استفاده از نور مناسب و يکنواخت در آپارتمان خفگي محيط را ازبين مي برد ، البته استفاده از نور طبيعي بسيار مناسبتر است . در صورت ضعيف بودننور طبيعي کمبود آن را با بکارگيري نور مصنوعي جبران
 
نماييد. حتي المقدور ازپرده هاي عمودي يا کرکره اي استفاده نکنيد ، زيرا از ورود نور خورشيد به داخل تاميزان زيادي جلوگيري مي نمايند. پرده هاي پارچه اي يا توري بهترين انتخاب برايپنجره هاي آپارتمان محسوب ميشوند. زيرا نور را به خوبي از خود عبور مي دهند.استفادهاز نور پردازي موضعي بر روي قاب ها و ... نيز باعث تحرک و ايجاد حرکت در فضاميشود.
 
 
 5-استفاده از طبيعت
 
 
در ساختمانهاي حياط دار کمبودطبيعت بوسيله ايجاد باغچه در کناره هاي حياط جبران ميشود . اما براي جبران آن درآپارتمان ميتوان از گلدانهاي کوچک که در گوشه هاي فضا قرار مي گيرند استفاده کرد . سعي کنيد گلدانها را در کنار پنجره ها و يا تا جايي که امکان دارد در کنج ديو ارهاقرار دهيد ، زيرا معمولا" گوشه ديوار ها بدون استفاده مي مانند.
 
 
در مورداستفاده از طبيعت در طراحي داخلي سبک فنگ شويي در سراسر دنيا طرفداران بسيار زياديدارد که شما مي توانيد براي داشتن اطلاعات بيشتري به سايت جامعه مجازي فنگ شوييايران که همکاري نزديکي با سايت خانه طراحي دارد مرجعه کرده و اطلاعات بسيار خوبيرا ببينيد .
  
 
در نتيجه سعي کنيد تا جايي که امکان دارد از رنگهاي روشن درطراحي داخلي آپارتمان استفاده کنيد . شايد اين سئوال برايتان پيش آيد که بکارگيرياين همه رنگ روشن فضا را يکنواخت و سرد نمي کند؟ در جواب بايد بگويم اين هنر شماستکه با استفاده از قابها و
 
وسايل تزييني کوچک با رنگ بندي متنوع فضا را جذاب ترنماييد؛ تاقچه ها، رف ها، ارسي ها، هشتي ها، حوض ها و باغچه ها تنها شماري از عناصركالبدي طراحي داخلي در ايران هستند. روش معماران گذشته ايراني در به كارگيري اينعناصر، در راستاي آن بوده تا از جذابيت فُرم كاسته شود و به غناي فضا افزوده گردد. اين همان هندسه همراه با تزئينات است.
 
 
به نظر مي رسد طراحي داخلي درايران، از يك سو در چنبره نوستالژياي تاقچه ها، رف ها و اُرسي هاي قديم گرفتارمانده و از سوي ديگر به دكوراسيون و ابعاد دراماتيك و تزئيني فضاها تقليل يافتهاست. با تمام اينها، طراحي داخلي فرآيندي است كه همزمان مي
 
بايست سويه هايزيباشناختي و عملكردي را سامان دهد.
 
  
طراحي داخلي يك ساختمان، داستاني استكه شخصيت اصلي آن خود انسان است؛ در اين بين حضور او در اين فضا چگونگي آن و ويژگيهاي فضايي كه انسان در آن قرار مي گيرد، مي تواند تداعي كننده اصولي باشد كه درادامه 7 اصل از آنها را مي خوانيد:
 
 
 
نور را درياب:
 
 
نورعنصري است كه با آن ديدن اشيا ممكن مي شود. نور مي تواند ريتم خلاقانه اي به يكفضاي داخلي ببخشد. بدون نور، نه فرم را احساس مي توان كرد، نه رنگ را و نه بافت را. نورپردازي در يك فضاي داخلي پيامدهاي مهمي در بردارد. چه بسا نورپردازي مناسب يكفضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز كند. نورپردازي در كنار ابعاد زيباشناختي، بعدعملكردي هم دارد. نور مناسب در طول شب در يك فضاي داخلي مي تواند حس محدود بودن ياابهام و هراس را بر طرف كند. نور مناسب يك اتاق حتي مي تواند چهره آدمي را گرم وصميمي كند. به كمك نورپردازي مي توان يك فضاي داخلي را به جزاير نوراني متنوعيتبديل كرد. پس، از باب مثال، غذاخوري بايد نور ملايم و گرمي داشته باشد يا بهتريننورها براي حمام، منابع نوري كم ولتاژ هستند.
 
 
 
فرم را بشناس:
 
 
فرم، توده فيزيكي يك شيء است كه سه بعدي بوده و وزن دارد. فرم معمولاً بهپوسته بيروني بنا نسبت داده مي شود در حالي كه فضاي داخلي هم فرم خاص خود را تشكيلمي دهد. معمولاً فرم فضاي داخلي تابعي از عوامل مختلف است. دسترسي ها و سيركولاسيونمهمترين اين عوامل هستند. هر چند نمود فرم بيشتر در پوسته بيروني يك بنا است بااينحال نمود بيرون و درون مي تواند يك شكل نباشد.
 
 
 
فضا را احساس كن:
 
 
فضا را محدوده در دسترس كاربران دانسته اند. در طراحي داخلي معمولاًاستفاده مؤثر از فضا و ارتباط آن با محيط، مهم است. مسأله اي كه در رابطه با فضامطرح مي شود، رعايت ابعاد انساني در طراحي داخلي است. از قرن ها پيش رويكرد عمدهفيلسوفان و معماران به عنصر فضا، برجسته بوده است. در طي سال هاي اخير هم ارتباطبين ابعاد انساني با فضاهاي داخلي به يكي از فاكتورهاي مهم طراحي بدل شده كه از آنتحت عنوان ارگونومي يا كار پژوهي در ديد كلي و اندام سنجي (Anthropometry) در ديدجزئي، ياد مي شود. در طراحي داخلي مي بايست رابطه درسـت انسان با فضا تعريـف شود وابعاد بدن انسان ها براي سهولت دسترسي هاي فضايي مد نظر قرار گيرد.
 
 
 
بافت را لمس كن:
 
 
بافـت مشخصـه اي از يك شيء اسـت كه با لمس كـردن ياديدن به چشـم مي آيد. بافت مي تواند نرم يا خشن، كشيده يا برجسته، زبر يا مخملين ويا ابريشمي باشد. در طراحي داخلي پوسته ها و سطوح فضايي معمولاً بسته به عملكرد هرفضا تغيير مي كند. چه بسا طراحي داخلي يك خانه نيازمند سطوحي نرم و منعطف باشد، امافضاي داخلي يك سينما چنين سطوحي را برنتابد.
 
 
 
شكل را بيازماي:
 
 
شكل، خط بيروني يك شيء را تشكيل مي دهد. در معماري معمولاً شكل و فرم رابا هم اشتباه مي گيرند. شكل يا صورت معادله كلمه Shape فرنگي است؛ در حالي كه فرماملاي فارسي همان Form است. معمولاً شكل ها يا طبيعي هستند يا غيـرقابل مشاهـده ياهندسي. در تركيب بندي يك فضا شكل اشيـا عامل تعيين كننده اي است. طراحان داخلي بهكمك اين عامل مي توانند تركيبات بصري گوناگوني پديد آورند.
 
 
 
رنگ را در هم بياميز:
 
 
در تعريف رنگ آن را خاصيت بصري فرم دانسته اند. درحقيقت عنصر فرم از طريق رنگ معنا مي يابد. رنگ در طراحي داخلي احساس آدمي را تحتتأثير قرار داده و روي فرم تأكيد مي كند، ضمن آنكه رنگ، حس مقياس را هم موجب ميشود. كاربرد رنگ هم، از يك فضاي داخلي به فضاي ديگر فرق مي كند و در كاربرد رنگ،توجه به خصلت هاي رواني آدميان ضرورت تام دارد.
 
 
حجم رابشناس:
 
 
حجم عنصر مهم طراحي داخلي است. در معماري سنتي ايران، شاهد فضاهايپر و خالي احجام معماري هستيم. مقرنس ها و
 
گوشواره ها خود بخشي از احجام خاليهستند. در اين معماري مسايل حجمي اهميت زيادي دارد. ما فضاي داخلي را به واسطه لايهبيروني بنا درك مي كنيم. اين لايه بيروني در حقيقت همان حجم كلي بناست. در معماريمدرن، معمار به انتزاع و جدايي پوسته يا حجم بنا از درون آن مي انديشد و اين جاستكه ديوارها و سقف ها، فضايي تاكيدي ايجاد مي كنند و خود را از قيد و بندهاي فضايداخل رها مي كنند. اين جا طراحي داخلي به مثابه يك سامان يا روش معمارانه مطرح ميشود .

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ 11 / 9 / 1391برچسب:فضاي ,داخلي, و ,نحوه, و, تقسيم, بندي, پلان ها ,

] [ ] [ Iman ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه