انواع پله هاي ساختماني

پلکان يک راه ارتباطي است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط مي دهد وانسان با انرژي خود ان را طي مي کند .در واقع پله تکيه گاهي براي پا هنگام بالارفتن است.

مقدمه
طراحي معماري بهنيازمند است تا پاسخگوي يک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسيله معمول دستر در بين طبقاتساختمان است.پلکان روشها و سيستمهايي را بايد طوري ساخت که امکان دسترسي اسان وراحت ساده و ايمني را توسط پله ها به بالا و پايين فراهم سازد.
 
تعريف پله
پلکان يک راه ارتباطي است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط مي دهد و انسانبا انرژي خود ان را طي مي کند .در واقع پله تکيه گاهي براي پا هنگام بالا رفتناست.
 
انواع پله
فرم پله
جنس پله
کاربري
 
فرم پله:
راه پله مستقيم
راه پله با پله هاي مايل
راه پله 4/1 چرخش در بالا
راهپله 4/1 چرخش در پايين
راه پله 4/1 چرخش در بالا و پايين
راه پله 4/1چرخش در بالا و پايين در جهت مخالف
راه پله مستقيم با پاگرد
راه پله مستقيم با 4/1 دور چرخش
راه پله مستقيم با نيم دور چرخش
راه پله پاسگي همراه با چرخش
راه پله با ستون پله باز با پاگرد
راه پله سلطنتي
راه پله با سه پلکان مستقيم و يک پاگرد
راه پله با چهار پلکان
راه پله قوسي
راه پله سبدي با پاگرد
راه پله نيم دور چرخش
راه پله بيضي
راه پله حلزوني يا مارپيچي
راه پله هندسي
 
از نظر جنس:
پله هايچوبي
پله هاي فولادي
پله هاي سنگي
پله هاي بتني
پله هاي پلکسي
پله هاي چوبي-فلزي
 
از نظر کاربري:
در اين بخش پله ها از نظرکاربرد در موقعيت مکاني مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مبحث شامل دسته بندي هايي است که در زير به آن اشاره مي کنيم.
پله هاي آموزشي
پله هاي اداري
پله هاي تجاري
پله هاي فرار
پله هاي مراکز تفريحي
پله هايبيمارستان
پله هاي هتل
پله هاي شهري
پله هاي مسکوني
پله هايبيروني
اجزاء پله
1) کف پله:
به سطح فوقاني پله گفته مي شود،يعني محلگذاشتن کف پا براي بالا رفتن يا پايين آمدن از پله.
(2
ارتفاع پله:
فاصلهعمودي کف هاي دو پله متوالي را ارتفاع پله مي گويند.ميزان تغييرات ارتفاع پله بهمکان و موقعيت پله بستگي دارد.
(3
پيشاني پله:
به قطعه عمودي که ميان دو کفپله متوالي قرار مي گيرد گفته مي شود
(4
گونه پله:
سطـح بغـل پلـه را ميگوينـد.
(5
عرض پله:
به فاصله بين گونه هاي پله گفته مي شود و به مکان وتعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگي دارد.
(6
لب پلـه:
پيش آمدگي کف پله ازپيشاني ،لب پله ناميده مي شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه مي شود.
(7
شيار کف پلـه:
در کف پله شيار هايي در امتداد عرض پله ايجاد مي کنند. اين شيارها از ليز خوردن افراد جلوگيري مي کنند.
(8
رديف يا خيز پلکـان :
به مجموعه پله هاي متوالي بين دو اختلاف سطح رديف پله گفته مي شود. در هر رديف پله حداقل سه پله متوالي وجود دارد.
(9
خط مسير پلـه :
اين خط محل شروع و ختم پله را مشخصمي کند. خط مسير پله در روي پلان و وسط عرض پله ها مشخص مي شود .
(10
خط شـيب پلـه :
اين خط ، لبه پله هاي يک رديف پله را به يکديگر وصل مي کند.
(11
زاويه شـيب پلـه :
به زاويه بين شيب پله با افق ، زاويه شيب پله گفته مي شود . زاويهشيب پله رابطه مستقيم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.
(12
حجم پلـه :
به ضخامت سقف زير يک رديف پله گفته مي شود.

(13
طول پلـه :
به طول افقي يک رديف پله گفته مي شود يعني از لبه اولين پله تا انتها کف آخرين پله در يک شيب .
(14
پا گـرد :
ايستگاه ما بين پله ها که براي رفع خستگي ساخته مي شود بهپاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض يک کف پله است.
(15
نرده پلـه :
وسيلهاي است که براي جلوگيري از سقوط اشخاص ، در طرفين رديف پله ها نصب مي شود.
(16
دست انداز پلـه :
اين وسيله بر روي نرده و به موازات خط شيب پله نصب مي شود .
(17
چشم پلـه :
به فاصله بين دو رديف پله گفته مي شود .(يعني شکاف بين دوبازوي پلکان)
 
سيستم ساختاري :
در اينجا پله ها بر حسب جنسيت و پايه و اساسهايي که براي نصب ساختار آنها استفاده مي شوند دسته بندي شده اند.
الف) موادي کهبراي ساختار پلکان استفاده مي شوند.
ب) سيستم نصب و نگهداري پله ها
مواديکه براي ساختار پلکان استفاده مي شود
(1
فولاد
(2
بتن
(3
سنگ
(4
چوب
(5
پلکسي
 
پله هاي فولادي:
ساختار فولادي متشکلند از شمشيري هايي کهاز صفحات فولادي فشرده ساخته شده اند. اين پله ها سبکتر از انواع ديگر پله هستند وتنظيم مقاومت در برابر آتش براي اين پله ها خيلي مهم است.
 
پله هاي بتني:
شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش مي باشد . در اکثر ساختمانهاي دو طبقه به عنواع پلکان دسترسي يا فرار استفاده مي شود.
 
پله هاي سنگي:
امروزه به خاطر کمبود و قيمت بالاي سنگ طبيعي اين نوع پله ها از سنگريختگي يا بتن ساخته مي شوند. پله ها را مي توان با همان رويه طبيعي سنگي يا بتنيباقي گذاشت اما معمولا از نوعي پوشش استفاده مي شود تا سطح ضد لغزشي به وجودآيد.
پله هاي چوبي:
پله هاي چوبي عمر مفيد کوتاهي دارند و در برابر آتشسوزي هم مقاومت کمي دارند اما با روشهاي کامل سازي مي توان تا حد مشخصي آنها رامقاوم کرد. رشته پلکانهاي چوبي در واقع پلکان سنتي خانه هاي دو يا چند طبقه ايهستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزي استفاده از پلکان بتني را ضروري نمي سازد.

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ 11 / 9 / 1391برچسب:انواع ,پله هاي, ساختماني ,

] [ ] [ Iman ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه