هــمه چيز در مورد ازدواج

هــمه چيز در مورد ازدواج

در ابتدا چند پرسش اساسي را مطرح مي كنم كه خود خداوند پيامبر و ائمه پاسخ خواهند داد !!

- 1خدايا چرا ازدواج كنم ؟ ‏
‏2- من نميخواهم ازدواج كنم ؟ لزوم ازدواج از ديدگاه معصومين ع چيست؟ ‏
‏3- وضع من خوب نيست چطور ازدواج كنم ؟ با كدام پول ازدواج كنم ؟ ‏
‏4- ميترسم كسي را كه انتخاب ميكنم پاكدامن نباشد ؟ همه خراب شده اند من از كجا اطمينان كنم همسري كه ميگيرم خوب است يا نه ‏؟
‏5- اثر ازدواج در زندگی من چیست؟ ‏
‏6- کی ازدواج کنم ؟ هنوز سن من براي ازدواج كم است ؟ ‏
‏7- چرا برخي از ازدواجها منجر به طلاق ميشود ؟ علاقه به ازدواج ندارم ؟ ‏
‏8- كسي را كه خودم دوست دارم بگيرم خانواده ام با آن مخالف است چه كنم؟ ‏
‏9- همسر خوب را چگونه بشناسم ؟ چطور همسر خوب پيدا كنم ؟ ‏
‏10- خواهر و برادرم بزرگتر از من هستند چکار كنم ؟ ‏
‏11- دختر خوب را از کجا بشناسم ؟ ‏

سوال اول : خدايا چرا ازدواج كنم ؟ ‏


لزوم ازدواج از ديدگاه قرآن كريم چيست ؟ ‏
‏1- و از نشانه هاي وجود خدا ، اين كه : همسراني از جنس خود شما ‏براي شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد و در ميانتان مودت و رحمت ‏قرار داد ) قرآن مجيد سوره روم آيه21

‏2- همانا خداوند كسانيكه به تفريح هاي باطل ( هوسراني و شهوت ‏پرستي و ... ) مشغول اند را دوست نمي دارد. (قرآن كريم سوره ‏قصص آيه 76 ) ‏

‏3- ازدواج از نعمتهاي بزرگ و پرارج مي باشد و باعث آرامش و سكون ‏ميگردد
(قرآن كريم) ‏

‏4- و اوست خداوندي كه بشر را از آب آفريد ، و ميان آنان خويشي و ‏پيوند ازدواج قرار داد ، و خداي تو بر هر چيزي قدرت دارد )قرآن كريم ‏سوره فرقان آيه 54 (

‏5- ما شما را جفت جفت آفريديم قرآن سوره نبا آيه 8 ‏

‏6- به مردان و زنان بي همسر ، ‏همسر دهيد . اگر فقير و تنگدست ‏باشند ، خداوند آنان را از فضل خود ‏بي نياز ميسازد خداوند وسعت ‏دهنده و آگاه است قرآن كريم ‏سوره نور آيه 32 ‏

‏7- در قرآن مجيد سوره بقره آيه 187 در مورد زن و شوهر اينچنين تعبير ‏شده :‌آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها هستيد.
منظور از ‏لباس 1- حفظ از آسيب و طغيان جنسي و بيماريها 2- پوشاندن عيوب ‏‏3- باعث زينت و آراستگي  

‏8- قرآن كريم چند چيز را موجب آرامش و سكون ميداند: 1- ياد خدا ( ‏سوره رعد آيه 28 ) 2- وجود همسري كه پاسخگوي نيازهاي مشرع ‏است ( سوره روم آيه 21 ) 3- وجود خانه كه محل استراحت و جايگاه ‏امن و پناه است ( سوره نحل آيه 80 ) 4- وجود پرارزش شب كه ‏خستگي روزانه را برطرف ميكند ( سوره يونس آيه 67 ) ‏

‏9- مردان سرپرست زنان هستند( قرآن كريم سوره نسا آيه 24 )‏

سوال دوم : من نميخواهم ازدواج كنم دستورات معصومين براي ازدواج چيست ؟ ‏
دستورات معصومين براي ازدواج كردن

‏1- انسان مسلمان بعد از اسلام ، از هيچ فايده اي بهره مند نشد كه بهتر از ‏داشتن همسر شايسته باشد. هرگاه به او نگاه كند ، شاد شود و وقتي كه به ‏او امر كند او اطاعت كند و وقتي كه غايب شد ، همسرش او را در مورد رعايت ‏عفت خانواده حفظ كند و از مال او نگهداري نمايد – حضرت محمد

‏2- امام صادق ع ميفرمايند : من دوست ندارم همه دنيا و آنچه در آن است ، ‏داشته باشم ؛ ولي يك شب را بدون همسر به سر برم. ‏

‏3- حضرت محمد ص ميفرمايند :‌ بدترين شما مجردانند. ‏

‏4- پست ترين مردگان ، آناني هستند كه بدون ازدواج بميرند – رسول اكرم ص ‏

‏5- در اسلام ، در پيشگاه خدا ، بنايي بر پا نشده كه محبوبتر و عزيزتر از ازدواج ‏باشد – حضرت محمد ص ‏

‏6- ازدواج سنت و برنامه من است . پس كسي كه از سنت من دوري كند ، از ‏من نيست – حضرت محمد ص ‏

‏7- بي همسران را همسر دهيد ؛ زيرا خداوند اخلاق آنها را در پرتو ازدواج ، نيك ‏گرداند و بر روزي و معاش آنها وسعت بخشد و بر مروت و ارزشهاي عالي ‏انساني آنها مي افزايد – حضرت محمد ص ‏

‏8- ازدواج كن وگرنه از برادران شيطان خواهي بود – پيامبر اكرم ص ‏

‏9-كسي كه دوست دارد پاك و پاكيزه با خدا ملاقات نمايد ، حتما با داشتن ‏همسر به اين كار اقدام كند – رسول اكرم ص ‏

‏10- درهاي رحمت الهي در آسمان ، در چهار مورد بر روي بندگان گشوده ‏ميشود : 1- هنگام آمدن باران 2- هنگام نگاه مهر انگيز فرزند به چهره پدر و مادر ‏‏3- هنگام باز شدن درب كعبه 4- هنگام ازدواج – رسول اكرم ص ‏

‏11- كسي كه براي خدا ازدواج كند و براي خدا تشكيل خانواده دهد شايسته ‏ولايت خدا ميگردد – پيامبر اكرم ص ( ولايت يعني از طرف خداوند بهره اي از ‏رهبري و سرپرستي به او ميرسد ) ‏

‏12- رسول اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم ميفرمايند كسي كه فطرت و ‏سرشت مرا دوست دارد ، بايد سنت مرا پيروي كند و از سنت من ازدواج است. ‏

‏13- هيچ چيزي در پيشگاه خدا محبوب تر از خانه اي نيست كه در پرتو اسلام با ‏ازدواج رونق يابد و هيچ چيزي در پيشگاه خدا منفورتر از خانه اي نيست كه در ‏آن كانون ازدواج فرو پاشد – رسول اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم ‏

‏14- بهترين بهره مندي دنيا و آخرت داشتن زن خوب است – پيامبر اكرم صلي ‏ا... عليه و آله و سلم ‏


‏15- همسر شايسته اي كه انسان را در امر دنيا و آخرت ياري كند موجب ‏آرامش و استراحت انسان با ايمان است. امام صادق


‏16- اگر توان مالي داري و ازدواج نكرده اي ازدواج كن وگرنه تو از گنهكاران ‏خواهي بود – پيامبر اكرم ص ‏

‏17- دو ركعت نماز مردي كه همسر دارد ، بهتر از عبادت سراسر يك شب و روزه ‏روز آن ، از مرد بي همسر است

‏18- همسردار خوابيده، در پيشگاه خدا بهتر از مجردي است كه در حال روزه ‏مشغول عبادت است رسول اكرم ص ‏

‏19- ازدواج كنيد و پسران و دختران مجرد را همسر دهيد نشانه نيك بختي ‏مسلمان اين است كه مخارج شوهر كردن زني را به عهده بگيرد . چيزي نزد ‏حضرت حق محبوبتر از خانه اي كه در اسلام به سبب نكاح آباد شود نيست ( ‏رسول خدا صلي ا... عليه و آله و سلم ) ‏

‏20- مردان مجرد و عزب خود را زن دهيد ، تا حضرت حق اخلاقشان را نيكو ، و ‏روزيشان را فراخ و گشاده و جوانمرديشان را زياد كند ( نبي اكرم صلي ا... عليه ‏و آله و سلم)

‏21- جوانها هركدام از شما را قدرت است ازدواج كند ، تا چشمتان كمتر زنان را ‏دنبال كند و دامانتان پاك بماند ( حضرت محمد صلي ا... عليه و آله و سلم (

‏22- اكثر اهل آتش در قيامت آناني هستند كه از ازدواج و تشكيل خانواده امتناع ‏كردند ( نبي اكرم ص ) ‏

‏23- فرومايه ترين مردگان شما عزب ها هستند (‌حضرت محمد صلي ا... عليه و ‏آله و سلم ) ‏

‏24- شرورترين شما عزبهايند و عزبها برادران شيطانند ( حضرت محمد صلي ا... ‏عليه و آله و سلم ) ‏

‏25- بهترين امت من زن داران و بدترين آنها عزبها هستند ( رسول خدا صلي ا... ‏عليه و آله و سلم ) ‏

‏26- خداوند مردي را كه از زن گرفتن خودداري كند لعنت نموده ( حضرت محمد ‏صلي ا... عليه و آله و سلم ) ‏

‏27- كسي كه ازدواج نمايد ، نيمي از دين خود را نگه داشته و بايد مراقب نيمي ‏ديگر آن باشد – حضرت محمد ص ‏

‏28- ازدواج باعث پختگي ميشود و باعث ميشود روحيه بچگي و خامي از بين ‏برود ( علامه مطهري به نقل از ائمه) ‏

‏29- هيچ چيز در نزد خدا بهتر از خانه اي نيست كه در پرتو اسلام ، به وسيله ‏ازدواج آباد گردد – پيامبر گرامي

‏30- هر جواني كه در جواني ازدواج كند ، شيطان ناله و فرياد ميزند : اي واي ! ‏اي واي ! دو سوم دينش را از گزند من حفظ كرد – حضرت محمد صلي ا... عليه ‏و آله و سلم (بنابراين ، انسان بايد براى حفظ يك سوم ديگر ، تقواى خدا در ‏پيش گيرد
‏31- دو ركعت نماز فرد متاهل ، بهتر است از هفتاد ركعت نماز فرد مجرد – امام ‏صادق ع ‏

‏32- حضرت جبرئيل بر پيامبر نازل شد و فرمود : يا محمد ! پروردگارت سلام ‏ميرساند و مي فرمايد : دوشيزگان مانند ميوه درختند . وقتي كه ميوه رسيد ، ‏دواي آن چيدن است و گرنه تابش خورشيد ، آن ميوه را فاسد ميكند و بوي آن را ‏تغيير ميدهد و وقتي كه آنها به حد رشد رسيدند ، دواي آنها شوهرانند وگرنه از ‏فتنه انحراف ايمن نخواهند بود – حضرت رضا

‏33- ازدواج كنيد : زيرا من در بين ساير امتها به كثرت شما افتخار ميكنم . و ‏مانند راهبان مسيحي كه ترك ازدواج ميكنند نباشيد. رسول اكرم

‏34- يكي از چيزهايي كه مرد مسلمان را اصلاح ميكند ، اين است كه زني ‏داشته باشد كه وقتي به او نگاه ميكند ، شاد گردد و هنگامي كه از خانه خارج ‏ميشود شوهر را در قلب و در اعماق وجود خود حفظ كند و هرگاه به او حرفي ‏ميزند ، اطاعت كند – رسول اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم‎ ‎

‏35- پيامبر خدا صلى الله عليه وآله ميفرمايند : بهترين متاع دنيا ، زن ‏شايسته است ‏

‏36- پيامبر خدا صلى الله عليه وآله ميفرمايند : از خوشبختى مرد ، ‏داشتن زن شايسته است .

‏37- رسول اكرم (ص ) میفرمايند: ازدواج كنيد تا افزون شويد كه من روز قيامت ‏به جمعيت شما افتخار مى كنم حتى به جنينى كه سقط شده است. ‏

‏38- هر كه از شما توان مالى دارد، بايد ازدواج كند كه ازدواج براى فروهشتن ‏چشم و حفظ ناموس بهتر است و هركه توان مالى ندارد بايد روزه بگيرد كه روزه ‏دارى مانع شهوت است. حضرت محمدص ‏

‏39- امام صادق ع از قول رسول اکرم ص نقل میفرمایند: مردى نزد پدرم آمد، ‏پدرم پرسيد: آيا شما همسر داريد؟ عرض كرد: خير. پدرم فرمود: دو ركعت ‏نمازى كه مردى همسر دار به جا آورد با فضيلت تراز آن است كه مرد بدون ‏همسرى شبها مشغول عبادت و روزها روزه دار باشد. آنگاه پدرم ، هفت دينار ‏به او داد و فرمود: با اين مبلغ ازدواج كن ، و بعد گفت : رسول خدا (ص ) فرموده ‏‏: تأهلل اختيار كنيد كه روزى تان بيشتر مى شود ‏


سوال سوم : وضع من خوب نيست چطور ازدواج ‏كنم ؟ ‏با كدام پول ازدواج كنم ؟ ‏


‏1- خداوند اراده فرموده برنامه زندگي را براي شما سهل و آسان نمايد ( قرآن ‏كريم سوره نسا آيه 28) ‏

‏2- فقر و تهيدستي را بهانه ترك ازدواج قرار نده ، زيرا شخصي در حضور پيامبر ‏ص از فقر شكايت كرد . پيامبر ص به او فرمودند برو ازدواج كن او رفت و ازدواج ‏كرد و از فقر و تنگدستي نجات يافت ( قرآن كريم نيز در آيه 32 سوره نور به اين ‏مطلب صراحت دارد ) ‏

‏3- به مردان و زنان بي همسر ، همسر دهيد . اگر فقير و تنگدست باشند ، ‏خداوند آنان را از فضل خود بي نياز ميسازد خداوند وسعت دهنده و آگاه است‏قرآن كريم سوره نور آيه 32 ‏

‏4- فقر و تهيدستي را نبايد بهانه ترك ازدواج قرار بدي چون شخصي در حضور ‏رسول اكرم ص از فقر و بي پولي شكايت كرد پيامبر صلي ا... عليه و آله و سلم ‏به او فرمدند برو ازدواج كن او رفت و ازدواج كرد و از فقر نجات پيدا كرد

‏5- امام صادق ع ميفرمايند : روزي ، همراه همسر و فرزند است ‏

‏6- همسر انتخاب كنيد كه باعث وسعت رزق و روزي است( رسول حق صلي ‏ا... عليه و آله و سلم ) ‏

‏7- كسي كه از ترس فقر و هزينه عيالمندي ازدواج نميكند سوظن به خدا دارد – ‏رسول اكرم ص ‏

‏8- براي خود همسر و فرزند فراهم كنيد ؛ زيرا اين كار روزي شما را بيشتر ميكند ‏‏– رسول اكرم ص‏‎ ‎

‏9- زن بگيريد ، زيرا زنان توانگري مي آورند – حضرت محمد صلي ا... عليه و آله و ‏سلم ‏

‏10- پيامبر خدا صلي ا... عليه و آله و سلم ميفرمايد : خداوند بر خود لازم كرده ‏است كه هركس به خاطر پاكدامني و حفظ
خود از محرمات الهي ازدواج نمايد ، ‏او را ياري رساند. ‏

‏11- با زن به خاطر دين ، مال ، شخصيت و زيباييش ازدواج ميكنند تو زن ديندار ‏بياب تا مال بدست آوري. حضرت محمد ص

‏12- پيامبر اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم ميفرمايند : اگر داراي چهار ويژگي ‏هستي ، ديگر به نداري دنيا غم مخور :
راستي در گفتار ، امانت داري ، اخلاق ‏نيكو و پاكي در خوراك.

‏13- پيامبر خدا صلى الله عليه وآله میفرمایند : اهل و عيال اختيار كنيد ؛ زيرا كه ‏اين كار روزى شما را بيشتر مى‏كند. ‏

‏14- هركه از ترس فقر و عائله مندى ازدواج را ترك كند از ما نيست. پيامبر خدا ‏صلى الله عليه وآله ‏

‏12- اگر از كساني كه قبلا ازدواج كرده اند و والدينتان تحقيق كنيد ميبينيد اكثرا ‏هنگام ازدواج چيزي نداشته اند نه خانه، نه ماشين، نه پول آنچنان ولي خداوند ‏با كرم خود و آنها با توكل و پشتكار به همه چيز رسيده اند ( از تو حركت ، از خدا ‏بركت ) شما هم ازدواج كنيد ببينيد خانواده اتان پس اندازشان را تماما خرج ‏شما ميكنند. و هرچه ديرتر ازدواج كني همه چيز روز به روز گرانتر ميشود و تورم ‏و اجناس و هزينه هاي خريد ملك و وسايل ديگر گرانتر ميشود. پس هرچه زودتر ‏ازدواج كن تا وضعت عالي شود. ‏

سوال چهارم : ميترسم كسي را كه انتخاب ميكنم پاكدامن نباشد ؟


* همه خراب شده اند من از كجا اطمينان كنم همسري كه ميگيرم خوب است يا نه ؟

* همسر مثل هندونه سر نه بريده است من چطور بفهمم خوب در مياد يا بد ؟

جواب

خداوند در قرآن كريم سوره نور آيه 26 بر اساس قانون الهي پاسخ ما را داده است به اينصورت كه : زنانان ناپاك و بدكار شايسته مرداني به اين وصف اند و مردان زشتكار ناپاك نيز شايسته زناني بدين وصف اند و زنان پاكيزه نيكو لايق مرداني چنين و مردان پاكيزه نيكو لايق زناني همين گونه اند

و همچنين در سوره نورآيه 3 ميفرمايد :‌ مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك و زن زناكار جز با مرد زناكار يا مشرك ، نمي آميزد

زنهاي پليد براي مردهاي پليد و مردهاي پليد براي زنهاي پليد و زنان پاك براي مردان پاك و مردان پاك براي زنان پاكند. قرآن مجيد سوره نور (24) آيه 26

پيامبر خدا صلى الله عليه وآله و سلم میفرمایند:هركه با زنى به خاطر زيبايى‏اش ازدواج كند،دلخواه خود را در او نبيند و هر كه با زنى به خاطر ثروتش ازدواج كند خداوند او را به همان مال و ثروت واگذارد،پس بر شما باد به (ازدواج با) زنان متديّن

پيامبر خدا صلى الله عليه وآله میفرمایند : نبايد حُسن صورت زن را بر حُسن ديندارى او برگزيد.

نيروي ايمان شما به مانند آهنربا است كه ميتواند همسر شايسته و پاك را به خود جذب كند همچنانكه كه آهنربا فقط آهن را به خود جذب ميكند نه چيزهاي ديگر و ايمان شما فقط فرد با ايمان جذب ميكند و در دلتان هر انتظاري از همسر داشته باشيد خداوند به شما كمك ميكند و آن خواسته شما و فرد مورد نظرتان جذب ميشود.

سوال پنجم - اثر ازدواج در زندگی من چیست؟ ‏


ازدواج باعث دوري از انحرافات جنسي و روابط نامشروع ميشود

ازدواج شما را از بي پناهي و سرگرداني وپوچي وتنهايي نجات ميدهد

ازدواج پاداش عبادت را صدها برابر بيشتر ميكند

ازدواج موجب اعتبار و حيثيت بيشتر ميشود

 ازدواج باعث تكامل عقلي و روحي و پختگي شما ميشود

سوال ششم : کی ازدواج کنم ؟ هنوز سن من براي ازدواج كم است ؟


شناخت زمان ازدواج

هنوز سن من براي ازدواج كم است ؟

*بر اساس دين اسلام هنگامي كه انسان به بلوغ فكري و عقلي و جسمي برسد و در اثر ازدواج نكردن به گناه افتد هنگام ازدواج است ( امام رضا) 

دليل تاخير ازدواج ما اين است كه به غلط تصور ميكنيم مسائل مادي و پول واجبتر از دستورات خدا و غرايز جواني ماست و اگر به واسطه ازدواج نكردن به گناه بيفتيم و بي قيد و بند شويم اشكالي ندارد ، همچنين ازدواج را يك معامله ميدانيم نه انجام سنت الهي و رسيدن به تمايلات جنسي مشورع

* بر اساس ديدگاه روانشناسان سن 18 سال به بالا براي دخترها و سن 23 سال به بالا براي پسرها مناسبترين سن است. لازم به ذكر است اكثر خانواده دخترها در مواجهه با خواستگار ميگويند دخترم تصميم به ازدواج ندارد و ميخواهد تحصيل كند ولي تجربه نشان داده خواستگار هميشه وجود ندارد و سن تراوت دختر كه گذشت دختر ترشيده شده و مهمان خانواده خواهد ماند ثانيا ازدواج منافاتي با تحصيل ندارد دختر را عقدش كن بعد از تحصيل عروسي بگير. همچنين پسرهاي محترم هم وقتي سنشان از 30 به بالا ميرود ديگر انتخاب برايشان سخت ميشود و شكاك ميشوند و .... !؟ و كسي را نميتوانند به راحتي انتخاب كنند

سوال هفتم:چرا برخي از ازدواجها منجر به طلاق ميشود؟


چرا علاقه به ازدواج نداريم ؟

چرا سن ازدواج بالا رفته ؟


جواب :

الف))) زيرا شيوه صحيح انتخاب همسر را نميدانيم ،

ب ))) زيرا به موازين اخلاقي كه از طرف اسلام آمده توجه نداريم ،

ت ))) زيرا به بلوغ عقلي و بلوغ زندگي در ازدواج توجه نداريم و فقط به بلوغ جنسي توجه داريم و بعد از اشباع شدن نياز جنسي ديگر نيازي به ادامه زندگي نداريم و نميدانيم ازدواج يعني تعهد و مسئوليت نه دنياي بهانه گيري بچه گانه و شوخي و دست كم گرفتن زندگي.

د ))) زيرا شناخت درست و اطلاعات كافي از يكديگر نداريم ، زيرا از روي احساس جواني و عشق بدون عقل و لحظه اي عاشق كسي ميشويم و بعد از فروكش كردن عشق احساس مان خاموش ميشود  آنجا كه عشق لنگر اندازد ، عقل خانه براندازد  . ازدواجي كه بر اساس يك لبخند ، يك اشاره ، يك نامه ، يك تلفن ، يك ملاقات اينترنتي و آشنايي در خيابان و دانشگاه و مهماني باشد اساسا نميتواند ازدواج پايداري باشد بلكه بايد از ويژگيهاي همسر و خصوصيات روحي و جسمي او اطلاع داشته باشيم و بايد تحقيق ، مشورت كنيم و با طرف مقابل صحبت كنيم و از طرز تفكر او ، تعهدش و گذشت او ، اخلاق اجتماعيش و اخلاق خانوادگيش تحقيق كنيم و بهترين كمك ما در اين راه والدينمان هستند كه واقعا صلاح ما را ميدانند و آينده را بر حسب تجربه يشان ميبينند. هرآنچه جوان در آينه بيند پير در خشت خام بيند

ر ))) زيرا معيار ما براي انتخاب همسر خوب عواملي چون ثروتمند بودن ، زيبا بودن ، تحصيلات و سواد ، درآمد و كار و حقوق ، داشتن و نداشتن ماشين و ملك ، نام و شهرت و مقام و عواملي ديگر ميباشد.

نتيجه گيري : اين معيارها شايد آرزوهاي طرفين را برآورده سازد ولي هيچكدام تعهد آور نيست و نميتوان دوام زندگي و موفقيت و كاميابي در ازدواج را به ارمغان آورد از اين رو صفا ، صميميت و محبت و تقوي و اخلاق نيك و ايثار و ديندار بودن مهمترين عامل براي دوام ازدواج ميباشد.

سوال هشتم : كسي را كه خودم دوست دارم بگيرم خانواده ام با آن مخالف است چه كنم ؟  

حضرت رضا عليه السلام ميفرمايند

رضايت و تمايل دختر و پسر به همديگر باعث دوام زندگي و استواري ازدواج ميگردد و اعمال حاكميت تام والدين و بستگان غير مشروع ميباشد
و همچنين حضرت رسول اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم ميفرمايند 
هركس قرار ازدواجي را بهم بزند ، و زن و مردي را از هم جدا كند ، در دنيا و آخرت دچار غضب و لعنت خدا شود ، و بر حضرت حق است كه هزار سنگ آتشين بر سر او بباراند ، و هركس در جدايي بين مرد و زني بكوشد ولي به ثمر نرسد ، در دنيا و آخرت دچار خشم و لعنت حق شود ، و ديدار رحمت حق بر او حرام گردد
و باز رسول اكرم صلي ا... عليه و آله و سلم ميفرمايند 

هرگاه كسي آمد كه اخلاق و دينش را ميپسنديد ، به او همسر دهيد و اگر ندهيد در روي زمين ، فتنه و فسادي بزرگ است

و همچنین كسى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد

من مى‏خواهم با زنى ازدواج كنم ولى پدر و مادرم مايلند با ديگرى ازدواج كنم. امام عليه السلام فرمود: با زنى كه خودت مايل هستى ازدواج كن، و زنى را كه پدر و مادرت [بدون رضايت تو] انتخاب كرده‏اند، رها كن

دلايل مناسبي براي ازدواجت پيدا كن و خود تصميم گيرنده نهايي نباش. هرگز تحت فشار براي ازدواج متقاعد نشو. تنها خوب بودن احساسات اطرافيان در مورد طرف مقابل كافي نيست،‌قلب و منطقت نيز بايد در اين كار رضايت دهد. ضمن احترام به تجربه و عقايد اطرافيان به ويژه والدين و حفظ آداب و رسوم فرهنگي و مذهبي تسليم فشارهاي اطرافيان نشو. پس پدر و مادرها و بزرگترها بايد با شما فرزند عزيزشان که حق مسلم و اصلي را در اين انتخاب دارید مشورت کنند و در صورتي که چيزي که به صلاح شما در اين ازدواج هست و شما نمي دانید در ميان بگذارند و اگر چنانچه شما قانع شدید چه بهتر و اگر قانع نشدید و نخواستید با او ازدواج کنید،اين ازدواج را به شما تحميل نکند


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

[ 6 / 9 / 1391برچسب:هــمه چيز در مورد ازدواج,

] [ ] [ Iman ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه